جمعه، 28 مهر 1396
افتتاحیه فرهنگسرا با حضور استاندار خوزستان ( کیفیت بالا )