شنبه، 4 خرداد 1398
 
افتتاحیه فرهنگسرا با حضور استاندار خوزستان ( کیفیت بالا )