دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
بازدید شهردار از جاده و فضای سبز سمت پارک جزیره ۱۳۹۲/۱۲/۵