جمعه، 24 آذر 1396
بازدید شهردار از جاده و فضای سبز سمت پارک جزیره ۱۳۹۲/۱۲/۵