جمعه، 28 مهر 1396
بازدید شهردار از جاده و فضای سبز سمت پارک جزیره ۱۳۹۲/۱۲/۵