ﺳﻪشنبه، 1 اسفند 1396
مراسم کلنگ زنی میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶