شنبه، 4 خرداد 1398
 
مراسم کلنگ زنی مجتمع ورزشی غدیر در منطقه شش و بازدید استاندار محترم از پروژه های عمرانی ۱۳۹۳/۰۷/۲۸