ﺳﻪشنبه، 1 اسفند 1396
برنامه تلویزیونی شهر من اهواز با حضور آقای سواری پور عضو شورای شهر و مهندس نوشادی معاونت برنامه ریزی