دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
برنامه تلویزیونی شهر من اهواز با حضور سرکارخانم الباجی عضو شورای شهر و مهندس شمخانی معاون خدمات شهری ۹۳/۱۲/۱۷