شنبه، 4 خرداد 1398
 
جشن عید فطر با حضور شهردار(سید خلف موسوی)