جمعه، 24 آذر 1396
جلسه و بازدید با حضور سفیر آفریقای جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳