جمعه، 28 مهر 1396
جلسه و بازدید با حضور سفیر آفریقای جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳