دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
مراسم افتتاح زیرگذر شریعتی و آغاز بکار ۶۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده ۱۳۹۵/۰۹/۲۴