شنبه، 4 خرداد 1398
 
مراسم تقدیر از کارگران شهرداری اهواز بمناسبت روز کارگر ۹۷/۲/۱۰