دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
مراسم تقدیر از کارگران شهرداری اهواز بمناسبت روز کارگر ۹۷/۲/۱۰