دوشنبه، 1 بهمن 1397
 
مراسم تقدیر از کارگران شهرداری اهواز بمناسبت روز کارگر ۹۷/۲/۱۰