دوشنبه، 1 بهمن 1397
 
بازدید دکتر ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، کتانباف شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اهواز و جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های شهرداری در کوی مهدیس