شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدید دکتر ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، کتانباف شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اهواز و جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های شهرداری در کوی مهدیس