شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدید شهردار،اعضای شورای شهر و جمعی از اصحاب رسانه از کوی ملاشیه